İçeriğe geç
HURDACI » Bölgeler » Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm Nedir? Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Geri dönüşümün faydalarını tartışmadan önce, hurdacı firmalar için geri dönüşümün tanımıyla başlayalım. Geri dönüşüm, kullanılmış ve artık kullanılmayacak durumda olan maddelerin yeniden işlenerek tüketiciye sunulması sürecidir. Bu süreç, plastik şişeler, araba lastikleri, kırık cam parçaları gibi kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli materyalleri kapsar. Geri dönüşüm, atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerle ikinci bir hammaddeye dönüşmesiyle gerçekleşir. Temel amaç, kaynakların aşırı tüketimini engellemektir. Bu sayede atık miktarı azalır ve çevreye katkı sağlanmış olur.

Geri Dönüşümün Önemi

Kâğıt, karton, cam, plastik, metal gibi materyaller geri dönüşüm sayesinde doğanın korunmasına ek olarak bize maddi olarak da katkı sağlar. Ülke ekonomisine önemli ölçüde destek olan geri dönüşüm, ithal edilen hurda malzemeler için ödenen döviz miktarını azaltır ve enerji kullanımını dramatik biçimde düşürür. Bir kâğıdın veya başka bir malzemenin geri dönüşümü, hava ve su kirliliği gibi maliyetleri ciddi ölçüde azaltır. Araştırmalar, 1 ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna dönüştürülmesinin 7-8 ağacın kesilmesini engellediğini gösteriyor. Geri dönüşümün önemi konusunda karşımıza çıkan bazı belirgin unsurlar şunlar:

 • Çok önemli bir etkisiyle doğal kaynakların azalmasını engeller.
 • Enerji kullanımında tasarruf sağlar ve bu şekilde çevreye fayda sağlar.
 • Çöp miktarını azaltarak daha temiz bir çevre oluşmasına katkıda bulunur.
 • Ekonomiye destek sağlar, özellikle hurda malzemelerin ekonomiye olan etkisinde olduğu gibi.
 • Toprağın verimliliğini artırarak organik ve besin değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanır. Doğalın, doğadan geldiği göz önüne alındığında, doğa için atılan her adım sağlık ve daha iyi bir yaşam olarak bize geri döner

Geri Dönüşümün Ekonomik ve Çevresel Katkıları Nelerdir?

Geri dönüşümün faydalarını ve getirdiği avantajları çevresel ve ekonomik olarak iki ana kategori altında inceleyebiliriz. Peki, bu faydalar nelerdir? Birlikte göz atalım

Geri Dönüşümün Ülkelerin Ekonomisine Katkıları Şöyledir:

 • Atık miktarını azaltarak israfı engeller ve daha az atık oluşmasına katkı sağlar.
 • Hammadde tüketiminde azalma sağlayarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunur.
 • Enerji tasarrufu sağlayarak gereksiz enerji tüketimini engeller.
 • Geri dönüşüm, atıkları toplayanlar için ekonomik fayda sağlayarak yeni iş kollarının oluşmasına, istihdamın artmasına ve işsizliğin azalmasına destek olur.
 • Yabancı ülkelerden ithal edilmesi gereken maddelerin azalmasını sağlayarak ithalat masraflarını önemli ölçüde düşürür.

Geri Dönüşümün Çevreye ve Doğaya Katkıları

 • Geri dönüşüm ile ağaçlar, mineraller ve su kaynakları korunarak bu ‘kirlilik kaynakları’na yeni bir bakış açısı getirilir; temiz ve bakımdan arınmış bir yaklaşım sunulur.
 • Yeni tüketim malzemeleri için hammadde arayışına son verilerek hem hava kirliliğinin hem de çevresel zararın önüne geçilir.
 • Sera gazı emisyonlarının azalmasına katkıda bulunarak küresel ısınma konusunda önemli bir destek sağlar.
 • Zararlı atıkların doğaya verdiği zarar engellenerek insan sağlığına katkı sağlanır, bu da doğaya destek olmanın ötesinde sağlığımıza da olumlu etki yapar.

Geri Dönüşümü Yapılan Ürünler Nelerdir?

Geri dönüşümle hangi materyallerin tekrar kullanılabileceği konusunda genellikle akıllarda birçok soru oluşuyor. Kâğıt, metal ve cam gibi bilinenlerin yanı sıra, geri dönüştürülebilecek diğer ürünleri de keşfetmek mümkün. Geri dönüşüme kazandırılabilen materyaller arasında alüminyum, bakır, demir, beton, plastik, piller, motor yağı, aküler, organik atıklar, tekstil ürünleri, ahşap ve birtakım elektronik cihazlar bulunmaktadır.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir?

Çevremizde yaygın olarak gördüğümüz atık kutuları, hastane çevreleri, mahalle araları, alışveriş merkezleri gibi pek çok yerde karşımıza çıkar. Bu atık kutularının üzerinde farklı işaretlemeler ve ibareler bulunur: kâğıt, cam, plastik… Her malzeme, kendi özelliklerine göre farklı geri dönüşüm metotlarına tabi tutulur. Örneğin, kâğıt geri dönüşümünde ilk aşama, liflerinin su içinde ayrıştırılmasıdır. Liflerden arındırılmamış yabancı maddeler için temizlik işlemleri yapılır. Elde edilen kâğıt lifleri, geri dönüştürülmüş kâğıt üretiminde kullanılır.

Ancak atık kâğıdın sürekli geri dönüşümü mümkün değildir. Her geri dönüşüm işlemi, bu liflerin boyutunu kısaltır ve liflerin bir arada tutulması için yabancı maddeler eklenir. Aksi takdirde yeni kâğıt üretilemez. Kısacası, her geri dönüşüm malzemesinin kendine özgü özelliklerine göre farklı geri dönüşüm yöntemleri bulunur ve bu yöntemler değişiklik gösterir.

0 (531) 027 4689 WhatsApp