İçeriğe geç
HURDACI » Bölgeler » Hurda Atık Kodları

Hurda Atık Kodları

Atıklar; Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Buradan hurda atık kodları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Maden Kazılarından Kaynaklanan Atık Kodları

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atık kodu01 01 01
Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atık01 01 02
Maden Kazısı Atık Kodları

Metalik Minerallerin Kimyasal ve Fiziki Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atık Kodları

Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atık kodu01 03 04 A
Tehlikeli madde içeren diğer maden atık kodu01 03 05 M
Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler için atık kodu01 03 07 M
Diğar tozumsu ve pudramsı atık kodu01 03 08
Alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur atık kodu01 03 09

Metalik Olmayan Minerallerin Kimyasal ve Fiziki İşlemlerinden Kaynaklanan Atık Kodları

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atık kodu01 04 07 M
01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atık kodu01 04 08
Kum ve kil atık kodu01 04 09
01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı maddeler atık kodu01 04 10
01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar01 04 11
01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar01 04 12
01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar01 04 13
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar01 04 99

Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atık Kodları

Temizsu sondaj çamurları ve atıkları01 05 04
Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları01 05 05 M
Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları kodu01 05 06 M
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları01 05 07
01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları01 05 08
Başka bir şekilde tanımlanmamış maddeler atık kodu01 05 99

Tarım, Bahçıvanlık, Ormancılık, Su Ürünleri Üretimi, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atık Kodları

Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar02 01 01
Hayvan dokusu atıkları02 01 02
Bitki dokusu atıkları02 01 03
Atık plastikler (ambalajlar hariç)
Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar02 01 06
Ormancılık atıkları02 01 07
Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar02 01 08 M
02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları02 01 09
Atık metal02 01 10
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar02 01 99

Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin işlenmesinden ve hazırlanmasından kaynaklanan atık kodları

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar02 02 01
Hayvan dokusu atığı02 02 02
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler02 02 03
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar02 02 04
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar02 02 99

Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atık kodları

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar için atık kodu02 03 01
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar02 03 02
Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar02 03 03
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler02 03 04
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar02 03 05
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar02 03 99

Şeker üretiminden kaynaklanan atık kodları

Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak02 04 01
Standart dışı kalsiyum karbonat02 04 02
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar02 04 03
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar02 04 99

Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan hurda atık kodları

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler02 05 01
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar02 05 02
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar02 05 99

Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan hurda atık kodları

Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler için atık kodu02 06 01
Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan maddeler için atık kodu02 06 02
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar02 06 03
Başka bir şekilde tanımlanmamış maddeler için atık kodu02 06 99

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atık kodları

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar02 07 01
Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar02 07 02
Kimyasal işlem atıkları02 07 03
Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler02 07 04
İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar02 07 05
Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar02 07 99

Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Hurda Atık Kodları

Ağaç kabuğu ve mantar atıkları03 01 01
Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar için atık kodu03 01 04 M
03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar için atık kodu03 01 05
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar03 01 99

Ahşap Koruma Atık Kodları

Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler03 02 01 A
Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler03 02 02 A
Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler03 02 03 A
Anorganik ahşap koruyucu maddeler03 02 04 A
Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları03 02 05 M
Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları03 02 99

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan hurda atık kodları

Ağaç kabuğu ve odun atıkları03 03 01
Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)03 03 02
Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları03 03 05
Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar03 03 07
Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar03 03 08
Kireç çamuru atığı03 03 09
Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru03 03 10
03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar03 03 11
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar03 03 99

Hurda atık kodları nasıl belirlenmektedir?

a) 01 – 12 ve 17 – 20 aralıklarında atığın kaynağı belirlenerek 6 haneli bir kod belirlenmektedir.
b) Bu bölümlerde her hangi bir uygun atık kodu bulunamaz ise 13, 14, 15 ve 16 ncı bölümlere göre değerlendirilmektedir.
c) Hiç bir maddeye uymayanlar Atık Listesindeki ana faaliyet koduna göre ve sonu 99 ile bitecek şekilde Bakanlığın onayı ile kullanılmaktadır.

0 (531) 027 4689 WhatsApp